Vinner av Gullepleprisen 2016 - Aud Marit Berge Feidje

13.05.2016
Foto: Vidar Alfarnes, Skolemagasinet
Foto: Vidar Alfarnes, Skolemagasinet

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL, til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Aud Marit Berge Feidje er tildelt årets gulleplepris for sitt arbeid med å bruke digitale verktøy på en ny måte i begynneropplæringen gjennom flere år ved å bruke arbeidsmetoden STL+, skrive seg til lesing med talestøtte.

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen:

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende 3 kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Årets Gulleplevinner har jobbet med begynneropplæring i lesing og skriving i snart 20 år. Hun har lenge sett betydningen som god bruk av teknologi har i denne opplæringen, blant annet for å ta utgangspunkt i barnets egne opplevelser i språkinnlæringen. Etter å ha blitt presentert for arbeidsverktøyet STL+ - "Å skrive seg til lesing med talestøtte" - i 2010 har hun jobbet systematisk og med et brennende engasjement for metoden. Vinneren har på beste måte brukt IKT til å fremme elevenes læring, med et bevisst forhold til at tidlig innsats gir best læringsresultat. Vinneren har tilpasset og utviklet metoden i takt med den teknologiske utviklingen og bevist at solid arbeid over tid gir godt utbytte.

Gulleplevinneren har vært svært delaktig i nettverksgrupper i egen kommune, og har jobbet for å spre kunnskap om verktøyet gjennom å holde foredrag, kurs og workshops for ulike målgrupper. I tillegg har ho skolert lærere internt i kommunen i arbeidsmetoden. Vinneren er del av av en liten fådelt skole som har lykkes med å integrere IKT i alle fag, godt støttet av en engasjert rektor. De har på en forbilledlig måte klart å bruke IKT systematisk for å gi tilpasset læring i aldersblandede grupper, med en helhetlig tankegang fra barnehage til ungdomsskole.

Norsk Pedagogisk Dataforening er glade og stolte over å kunne tildele Gullepleprisen for 2016 til Aud Marit Berge Feidje fra Feios skule.

Juryen har bestått av:
Bente Moen Kristiansen, Øivind Stengrundet, Sissel Bjørkevold Thommassen, Phillip Kaspersen og Viggo Fedreheim.