Teachmeet NKUL 2018

08.05.2018

TeachMeet@Nkul vellykket for 6'te gang!

Disse fikk taletid til slutt: Bodil, Anders, Ida Madeleine, Sylvia, Brit Iren, Eva, Magnus, Øivind, Eva, Solena, Brit Iren, Morten, Arild og Magnus.

Du kan se opptak av livestreamen Moava tok på vår Facebook-side.