Vinner av Gullepleprisen 2024 - Ingvild Vikingsen Skogestad

29.05.2024
Foto: Privat
Foto: Privat

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL - til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Årets pris gikk til Ingvild Vikingsen Skogestad fra Knappskog skole. 

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen.

Juryens begrunnelse

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende tre kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende lære- og rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Det var i år flere nominerte kandidater til prisen, med ulik bakgrunn og fra ulike skoleslag. Alle kandidatene har på hver sin måte bidratt til å sette fokus på IKT i læring. Juryen har etter en helhetlig vurdering samlet seg om en kandidat som årets vinner av Gullepleprisen.

Årets kandidat har gjennom mange år utmerket seg som en engasjerende formidler av god bruk av IKT , og har villig delt erfaringer om digital undervisning, digitalt utviklingsarbeid og bruk av digitale verktøy til mål i læreplanen.

Kandidaten har med stort engasjement formidlet egne og skolens erfaringer på mange ulike konferanser, i podkaster, i presse og fagblad, og har tatt imot besøk fra andre skoler fra både inn- og utland.

Det er helheten av dette store engasjementet til denne genuint interesserte læreren som juryen har lagt spesielt merke til.

Vi ser en lærer i klasserommet som brenner for god bruk av IKT, som har fått med seg kollegaer og som engasjerer så mange. Det handler om eplet og læreren.

Årets vinner formidler et bredt spekter av temaer som inkluderer bruk av skjerm i skolen, den heldigitale skolen, inkludering i det digitale klasserommet, baklengsplanlegging og det digitale potensiale - matematikk for alle. Hele tiden med fokus på mestring, motivasjon og læring, og god bruk av IKT. På årets NKUL skal hun holde foredrag med titlene "Ikkje eit foredrag om skjermtid" og "Korleis snu ein elefant".

Det er med stor glede Norsk Pedagogisk Dataforening tildeler Gullepleprisen for 2024 til lærer ved Knappskog skule i Øygarden, Ingvild Vikingsen Skogestad!

Årets jury bestod av:  Bente Moen Kristiansen, Phillip Kaspersen, Simen Håland, Thomas Braut og Ilka Nagel.