Studietur til BETT i 2024!

Studietur til BETT 2024 ble arrangert med over 90 deltagere 22. - 26. januar 2024. Gratulerer med Gullepleprisen 2023!

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL - til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Årets pris gikk til Mari Lura Elvedahl fra Sørbø skole. 

Les mer her.

Gratulerer med Hedersprisen 2023!

Norsk Pedagogisk Dataforenings (NPed) hederspris for 2023 ble på NKUL delt ut til Morten Søby. 

Les mer her.


Siste fra NPeD's tweets: