Personvernerklæring

Personvernerklæring - Medlemskap NPED

1. Formål og grunnlag

Denne Personvernerklæringen gjelder for deg som er medlem i NPeD. Personopplysningene brukes for å sende ut nyhetsbrev og informasjon knyttet til NPeDs aktiviteter.

2. Dataopplysninger som blir samlet inn, lagret og behandlet

NPeD lagrer følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Adresse

3. Hvem har tilgang til informasjonen

Alle styremedlemmer har tilgang til disse personopplysningene.

4. Lagring og sletting

Dine personopplysninger lagres på NPeDs Google Disk. Personopplysningene vil bli slettet når du avslutter ditt medlemskap i NPeD.

5. Dine rettigheter

I.h.t. GDPR regler, har du rett til innsyn i opplysninger som er lagret, å få de endret eller slettet. Ønsker du innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger, ta kontakt med medlem@nped.no


Personvernerklæring - Deltagelse på NPeDs reise til BETT

1. Formål og grunnlag

Denne Personvernerklæringen gjelder for deg som reiser med NPeD til BETT. Personopplysningene brukes for å sende ut informasjon knyttet til reisen og organisering av reisen.

2. Dataopplysninger som blir samlet inn, lagret og behandlet

NPeD lagrer følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Adresse

Navn og mobilnummer til nærmeste pårørende

3. Hvem har tilgang til informasjonen

Alle styremedlemmer og reiseledere har tilgang til disse personopplysningene.

4. Konkretisering av bruk av persondata og utlevering

Navn

 • Navneskilt
 • Deltagerliste for arrangement
 • Vi leverer ut deltagerliste for arrangement til alle deltagere
 • Vi leverer ut ditt navn til våre samarbeidspartnere i forbindelse med arrangement


E-post

 • Utsending av informasjon knyttet til reisen.
 • Blir overført til medlemsregister


Mobilnummer

 • Legges inn i vår side på Transponder (https://transponder.no/) for å sende sms under reisen med informasjon, vi har databehandlingsavtale med dem.
 • Blir overført til medlemsregister


Adresse

 • Blir overført til medlemsregister


Navn og mobilnummer til nærmeste pårørende

 • Brukes kun i nødsfall for å kontakte din nærmest pårørende


5. Lagring og sletting

Dine personopplysninger lagres på NPeDs Google Drive, ditt mobilnummer lagres også på Transponder. Personopplysningene vil bli slettet etter reisen til BETT NPeD.

6. Dine rettigheter

I.h.t. GDPR regler, har du rett til innsyn i opplysninger som er lagret, få de endret eller slettet.Ønsker du innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger, ta kontakt med medlem@nped.no