Årsmøte

Hvert år har vi årsmøte når vi samles under NKUL-konferansen i mai i Trondheim. Alle medlemmer en velkomne til å delta. Medlemmer får sakslista tilsendt pr mail 4 uker før årsmøtet.