TeachMeet

Hva er TeachMeet?


TeachMeet er en uformell, faglig og sosial møteplass der det er deltakerne som bidrar med faglig innhold! Man kan nemlig enten komme og bare være tilskuer, eller man kan komme og dele sine tips og erfaringer med de andre.

De som ønsker det, melder inn en kort og enkel presentasjon om et oppgitt tema, i forkant av arrangementet. Presentasjonene skal ha en kort varighet på enten to eller fem minutter. Innholdet skal ikke være kommersielt, men mer hverdagslige tips fra lærer til lærer. 

Hovedsaken er altså å dele med hverandre. Det skal være "lavterskel" å bidra: Her er det ikke nødvendig med finpussede, retorisk perfekte innlegg eller fancy presentasjoner. Ingen tanker eller tips er for små, ingen for store. På selve arrangementet blir det trukket ut hvem som får presentere, og ingen er garantert å bli trukket ut. Så dermed blir det litt ekstra spennende. 

Formen på en TeachMeet er uformell og gir god anledning til å dele erfaringer og til å bli bedre kjent.

2023

Vi har de siste årene arrangert TeachMeet på Byscenen i Trondheim sentrum, og dette er en flott måte å dele erfaringer og praktiske tips innen IKT og undervisning. Dersom du vil delta med et innlegg på TeachMeet 2023 på NKUL (10.mai) - meld deg på her