Styret

Kriterier for å være medlem av NPeDs styre:

  1. Pedagoger med spesiell interesse for læring med IKT og digital kompetanse som basisferdighet

  2. Medlemmer av styret må ha sitt virke innenfor området IKT og utdanning, og være aktive innenfor miljøer som er opptatt av dette

  3. Styret bør representere et mangfold innenfor IKT og utdanning

  4. Å sitte i styret i NPeD er å regne som dugnadsarbeid, og arbeidet er basert på frivillighet