Hvordan arrangere TeachMeet

Vi har de siste årene arrangert TeachMeet på Byscenen i Trondheim sentrum, og dette er en flott måte å dele erfaringer og praktiske tips innen IKT og undervisning.

I denne artikkelen finner DU alt du trenger av info for å lage din egen TeachMeet!

Navnetrekkere:
https://www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine

https://www.classtools.net/random-name-picker/

Vi har også brukt appen: Classroom Roulette

Tidtaker:
https://www.online-stopwatch.com/countdown/

Hva er TeachMeet?:
https://en.wikipedia.org/wiki/TeachMeet

Mer om TeachMeet: https://teachmeet.pbworks.com/w/page/19975363/Organise

Kommende TeachMeeter: https://teachmeet.pbworks.com/w/page/19975349/FrontPage

Tips fra erfaringer:

  • Det bør være gratis adgang.
  • De som skal presentere sine tips velger mellom 2 eller 7 minutters foredrag, som trekkes, slik at ingen vet hvem som får holde sine foredrag.
  • Foredragene sendes inn til arrangøren i forkant slik at gjennomføringen går effektivt.
  • Foredragene skal være av og for lærere, ikke av selgere. Men lærere kan gjerne anbefale kommersielle løsninger de er veldig godt fornøyd med i sin undervisning.
  • Få gjerne noen til å tvitre. Disse kan godt vises med www.tweetbeam.com/ eller www.wallofsilver.net