Hvorfor reise med NPeD?

"Faglig påfyll, nye ideer, gode samtaler, utvidet nettverk - en inspirasjonskilde til videre satsning"

Arne Tveranger

Klepp kommune

"Eg har hatt større utbytte av å delta på dette pedagogisk organiserte opplegget med både skulebesøk og BETT-seminar enn på tidlegare deltaking som del av mindre grupper som deltok i eigen regi."

Øyvind Heimset Larsen


"Turen med NPeD til London er en unik mulighet for nettverksbygging og for å få innblikk i det nyeste hva gjelder bruk av teknologi i utdanning på alle nivå."

Ingvild Bergan

Bergen kommune

«Det er opplegget rundt som gir det faglige utbyttet. Jeg hadde ikke dratt til Bett hvis jeg ikke hadde fått dratt med NPeD.» 

Cathrine Grinna Skjeltorp

Vestby kommune 

"Skolebesøkene er noe av det beste med NPeD sine studieturer til London. Her får vi oppleve og lære mye nytt som er nyttig å ta med hjem til egen skolehverdag"

Bente 

Statped

"Det sosiale ved NPeD sine turer er viktig. Det å få treffe så mange andre fra hele landet og utveksle erfaringer og faglige tips er helt topp, samtidig som man får mange nye faglige input å ta med hjem."

Lars J

Tysvær kommune