Gullepleprisen

Hva er Gullepleprisen?


Gullepleprisen deles ut til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut i både barnehage eller skole. 

Følgende kriterier skal ligge til grunn for tildelingen:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner for barnehage, grunnskole, videregående skole eller høyskole med fokus på digital kompetanse som basisferdighet 
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte 
  • Vilje til deling av ressursen og gjenbruksverdi

Gjeldende statutter for Gullepleprisen finner du her: 


Har du kjennskap til en pedagog som får til læring med IKT? 

Vil du hedre denne? 

Har denne pedagogen fått til noe som andre bør få høre om? 

Si ifra til oss! 

NPeD ønsker også i år å løfte gode eksempler frem i lyset - til inspirasjon og motivasjon.
Gulleplevinneren får en pengepremie, samt holde eget foredrag inkl. fri deltagelse på årets NKUL.

Kjenner du noen som fortjener Gullepleprisen? Nominer dem!