Historie

Foreningens navn er Norsk Pedagogisk Dataforening, forkortet NPeD. Foreningen ble stiftet 25. april 1987 i Oslo av Sindre Røsvik, og hadde da en sentral rolle i å utdanne norske skolefolk innen EDB. Styret reiste rundt i landet og holdt seminarer. 

Siden 1993 har foreningen hvert år i januar arrangert studietur til BETT i London med ca 100-150 deltakere. 

Siden 2007 har foreningen delt ut Gullepleprisen. Du kan lese mer om den her

Årsmøtene har vært holdt på NKUL-konferansen i Trondheim i mai, siden NKUL ble til, og de siste årene har foreningen også bidratt med Gullepleprisutdeling, TeachMeet og innlegg på konferansen. 

Vår søsterorganisasjon i Sverige heter DiU og internasjonalt samarbeider vi med iFiP.