NPeD

Hva er NPeD?

NPeD er en forkortelse for Norsk Pedagogisk Dataforening

Målsettingen til foreningen er å bidra til god IKT-bruk i norske skoler, barnehager og høyere utdanning. Foreningen skal være et forum for bruk av datateknologi i skole og annen opplæring/utdanning.

Enkeltpersoner med virke innenfor IKT og utdanning kan være medlem i foreningen. 

 Siden starten i 1987 har foreningen hatt fokus på:   

  • Medlemstur til BETT i London
  • Utdeling av Gullepleprisen
  • TeachMeet 
  • Deltagelse på NKUL 
  • Bidra med innspill til god IKT-bruk i utdanningen
  • Bygge nettverk og knytte bånd mellom ulike aktører innen IKT og utdanning