Vinner av Gullepleprisen 2012 - Roger Markussen

09.05.2012

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL, til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets gulleplepris går til Roger Markussen som underviser i matematikk og fysikk på Møglestu videregående skole i Lillesand. Størsteparten av klassene hans er fra studiespesialiserende, men han underviser også noe yrkesfag. Han var ferdig med hovedfaget i matematikkdidaktikk våren 2007. Han har også årsstudium i både fysikk og IKT. Roger har vært lærer på fulltid siden 2007.

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen:

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende 3 kriterier:

 • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner
 • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
 • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Norsk Pedagogisk Dataforening har intervjuet Roger Markussen - årets Gulleplevinner

Hvor hørte du om og kom i kontakt med omvendt undervisning?

Jeg har i mange år vært interessert i hvordan teknologi kan bistå undervisning på en fornuftig måte. I januar 2011 kom jeg over en artikkel om «Flipped classroom» skrevet av de amerikanske kjemilærerne Aaron Sams og Jonathan Bergman. Jeg falt for denne metodikken med en gang. Jeg tror ikke det gikk mer en uke før jeg var i gang med uttesting på egenhånd.

Kan du utdype litt nærmere hva omvendt undervisning er:

Med omvendt undervisning ønsker vi at tradisjonell «forelesning» blir flyttet ut av klasserommet og satt inn som lekse til elevene. Dette kan gjøres på flere måter, men jeg legger ut egenproduserte videosnutter. Målsetningen er å frigjøre mest mulig tid til nyttige læringsaktiviteter som diskusjon, samarbeid og oppgaveløsning. Læreren blir veileder under de aktivitetene som er viktigst for læring.

Den enorme teknologiske utviklingen de seneste årene har gjort videoproduksjon og distribusjon enkelt og raskt nok til at «vanlige» lærere kan nyttiggjøre seg muligheten. Det er likevel viktig å presisere at selv om teknologien har gitt oss verktøyet, så er ikke læringsaktivitetene i klasserommet drevet av teknologien.

Er det bare i faget matematikk denne undervisningformen duger - eller ser du for deg at det kan være noe for andre fag?

Det er helt opplagt at OU kan passe i mange fag. Alle fag hvor du har momenter av direkte instruksjon, oppskrifter og grunnleggende retningslinjer vil kunne nyttiggjøre seg OU. Det er lærere som bruker OU både i språkfag, norsk, fysikk, kjemi og flere andre fag. Med litt fantasi tror jeg OU kan tilrettelegges for de fleste fag.

Hvilken aldersgruppe eller klassetrinn vil omvendt undervisning passe for?

Med OU blir undervisningen mer elevsentrert. Dette er i de fleste tilfeller en fordel, men for yngre elever kan det by på utfordringer. Jeg tror det er fullt mulig å bruke en «lettvariant» av OU for ganske unge elever.

Kan du si mer om din erfaring med denne undervisningsmetoden nå - ca et halvt år etter du fikk Gullepleprisen?

Erfaringen med undervisningsmetoden er veldig positiv i matematikkursene på studieforberedende. Jeg har testet det ut helt eller delvis i fagene 1YP (yrkesfag), 1P, 1T, S1, R1 og R2. Den største utfordringen var yrkesfagklassen.

I yrkesfagklassen min var motivasjonen og interessen for faget veldig lav. Dette er ofte et problem i første års yrkesfag. Det store problemet lå i å få elevene til å forberede seg hjemme. Jeg tror det ville vært mulig å få gode ting ut av denne klassen dersom jeg hadde lagt opp til å bruke videoene aktivt i timene. Den muligheten slo meg ikke den gangen, og jeg valgte å gå tilbake til tradisjonell undervisning.

Det skoleåret vi er inne i nå har vært det mest vellykkede frem til nå. En del av grunnen til dette er tydeligheten jeg har formidlet til elevene fra dag 1. Min erfaring er at dersom du har tenkt på det aller meste i forbindelse med struktur, plikter, tilgjengelighet og ikke minst være i forkant med videoer, så går veldig mye av seg selv.

Råd til andre lærere som kunne tenke seg å gå i gang med omvendt undervisning?

Jeg har følgende råd til lærere som tenker å begynne med OU:

 • Ikke bruk for mye tid på å redigere videoene dine. Elevene liker videoene litt «ekte», og du slipper å slite deg helt ut med videolagingen.
 • Bruk god tid på å forberede deg før du starter med OU. Du bør ha tenkt godt gjennom hva slags undervisningsstruktur du ønsker, hvordan den skal presenteres og hva som forventes av elevene. Dette bør serveres elevene klart og tydelig i starten av skoleåret.
 • Ha en skikkelig plan for hvordan du skal bruke den frigjorte tiden i timene. Det er lett for at timene kan bli for ensidige dersom man regner oppgaver i to timer. Utnytt tiden med diskusjon, gruppearbeid og oppgaveregning.
 • Du trenger ikke nødvendigvis å kjøre OU hele året. Velg ut et passende emne og prøv deg frem.

Hvordan opplever du at flippinga påvirker læringa i klasserommet?

Jeg vil tro at den største påvirkningen kommer av den mye større muligheten til å snakke med elevene. Jeg får bedre innblikk i dag til dag læringen, og det blir mye lettere å gi individuelle tilpasninger.

Jeg får klare indikasjoner og tilbakemeldinger om at den frigitte «forelesningstiden» gjør det lettere å gjøre faget litt «gøyere». Vi brekker opp undervisningen med morsomme og interessante detaljer som ikke nødvendigvis er direkte relatert til stoffet. Dette sier veldig mange elever at de gleder seg til, og blir derfor også mer motivert for å jobbe med faget.

Lærerrollen er nok veldig mye den samme bortsett fra at det går mindre tid til direkte forelesninger. Dette gjør at styring av diskusjon og samtale med enkeltelever blir mer fremtredende enn tidligere.

Har også forstått at du deler aktivt både erfaringer og undervisningsmateriell gjennom digitale kanaler, blogg bla. Kan du si litt om det?

I alle mine fag bruker jeg en åpen nettside som utgangspunkt for undervisningen. Det er her jeg strukturerer lærestoff og videoer. Alle mine videoer legges ut på Youtube, men det er nok lettere å følge strukturen via en av nettsidene. Jeg har også en blogg som blir oppdatert med svært ujevne mellomrom.

Her er noen lenker:

 • Blogg: https://rogermarkussen.blogspot.no/
 • Matematikk 1P: https://sites.google.com/site/rogersmatte1p1213/
 • Matematikk R1: https://sites.google.com/site/rogersmatematikkr1/
  (Forsøk med videoer laget av Bjørn Ove Thue)
 • Min Youtube-kanal: https://www.youtube.com/user/rogermarkussen

Hvilke nettsteder vil du anbefale lærere som er interessert i omvendt undervisning å følge med på?

Det kan være fornuftig å følge #flipnor og #flipclass på Twitter. Jeg har også startet opp en Facebookside som det er litt aktivitet på: https://www.facebook.com/flipnor

En grei oppstartside for omvendt undervising finner du på: https://sites.google.com/site/omvendtundervisning/

Hvilken kompetanse må en lærer ha, og hvilke verktøy må en beherske - for å få til omvendt undervisning?

Det er helt klart en fordel med en viss teknisk kompetanse, men man kan klare seg med moderate ferdigheter. Man bør kjenne bruken av en screencast-programvare (F.eks. Camtasia studio). Alt etter hvordan man velger å tilrettelegge strukturen for elevene, så vil det ofte være nødvendig med kjennskap til Web 2.0 vertøy som Youtube, Google docs, Google Sites eller andre tilsvarende tjenester.