Vinner av Gullepleprisen 2013 - Cathrine Fragell Darre og Myrertoppen Barnehage

07.05.2013

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL, til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets gulleplepris går til til en barnehage som bruker IKT i sine daglige aktiviteter. Barna er aktive produsenter og bruker verktøyene kreativt i læring og i hverdagslige gjøremål: alt i fra symfoniskriving til animasjon.

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen:

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende 3 kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Aktivitetene og verktøyene er varierte og godt tilpasset aldersgruppa.

Barnehagen har en egen blogg hvor får vi innsyn i tankegangen og begrunnelser for å ta digitale verktøy i bruk. Barnehagen publiserer på en forbilledlig måte - og er eksempel til etterfølgelse for andre barnehager og skoler.

https://myrertoppenbarnehage.blogspot.no/

Digitale verktøy blir brukt både i arbeid med mål i rammeplan for barnehage og i dokumentasjonsarbeidet.

I tillegg til at IKT er naturleg integrert i hverdagen driv barnehagen digitale prosjekt - som "iPad i barnehagen" og "Nordisk IKT-prosjekt".

Årets gulleplejury er imponert over bredden og variasjonen denne barnehagen viser - og ikke minst måten de klarer å holde trykket oppe over lang tid.

Gratulerer til Cathrine og Myrertoppen barnehage!