Vinner av Gullepleprisen 2014 - Asgjerd Alstein Halseth

05.05.2014

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL, til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets gulleplepris går til Asgjerd Alstein Halseth, rektor ved Bakås skole i Oslo.

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen:

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende 3 kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Dette er første gang Gullepleprisen deles ut til en skoleleder. Årets vinner stilte allerede på det første møtet i "Lær kidsa koding" bevegelsen den 2. april 2013, der tok hun initiativ og sa "Kidsa kan få lære koding på min skole»! Årets vinner har vist pågangsmot og en sterk samarbeidsevne for å vise skoleledere og lærere at det er mulig å tenke nytt og kreativt for å gi elevene en opplevelse Ved å samarbeide med annen skole og med LKK viser hun i praksis hva "delingskultur" kan bety for skolesystemet og for samfunnet generelt. I aktiviteten som vinneren har tatt initiativ til har elevene fått en unik mulighet til å utvikle digital kompetanse som basisferdighet: Elevene lærer å uttrykke seg gjennom digitale medier på en ny måte. Ved å bli kjent med programmering som konsept vil elevene dessuten kunne forstå andre IT-verktøy bedre. Ved å delta i åpne arenaer har denne rektoren vist at det er flere vinn-vinn muligheter for samarbeid mellom skoler, næringsliv og ildsjelsmiljøer. Hennes tilnærming til samarbeid og deling har styrket arbeidet til frivillighetsaktiviteter, her nevnes spesielt Kodeklubben - på en forbilledlig måte - og er eksempel til etterfølgelse for andre skoler.

Vi er stolte over å kunne gi årets Gulleple til Asgjerd Alstein Halseth, rektor ved Bakås skole i Oslo.