Vinner av Gullepleprisen 2015 - Aleksander Husøy og Tobias Staaby

11.05.2015

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL, til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets gulleplepris går til Aleksander Husøy og Tobias Staaby fra Nordahl Grieg videregående skole.

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen:

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende 3 kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Årets Gulleplevinnere er to fremadstormende unge lærere som gjennom sitt arbeid med spill i skolen de siste 3 årene har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt.Gulleplevinnerne har i flere år vist vilje og evne til innovasjon og kreativitet når det gjelder IKT og læring. Deres innovative og faglig baserte bruk av spill i skolen vekker betydelig interesse langt over landets grenser.

Spillbasert læring er et område som over hele verden omfavnes med en enorm interesse fordi man ser at spill har en helt spesiell evne til å motivere og engasjere barn og unge. Hvordan kan vi så utnytte dette i skolen? Veldig få klarer å gi gode svar, og eksempler på bruk i skolen er ofte knyttet til helt enkle pedagogiske spill som ikke fenger elevene i særlig stor grad.

Årets vinnere, derimot, har våget å gå nye veier og deres eksempler viser at det absolutt er mulig å oppnå læringsmål via kommersielle spill som elevene har et forhold til fra før. På den måten har de også bidratt til å knytte sammen ungdomskulturen og skolekulturen. Gjennom foredrag, workshops, seminarer og publikasjoner har kandidatene gjort en vesentlig innsats for at deres kompetanse skal kunne tas i bruk i resten av skole­norge. I tillegg har de også inngått samarbeid med flere partnere i både inn­ og utland. Blant annet drifter de en nettressurs med tips og ressurser knyttet til bruk av spill i skolen som blir fulgt av pedagoger fra hele verden.

Deres innsats for bruk av spill i skolen har dannet grunnlaget for opprettelsen av et spillsenter ved Nordahl Grieg Videregående skole i samarbeid med Universitet i Bergen. Dette skal fungere bl.a som et laboratorie for utviklingen av spillbaserte undervisningsopplegg og pedagogiske og didaktiske modeller. Senteret skal også ha som formål å spre og heve kompetanse landet rundt, gjennom ressurser og veiledninger, kurs og seminarer.

Vi er stolte over å kunne gi årets Gulleple og 10 000 kroner til Aleksander Husøy og Tobias Staaby, fra Nordahl Grieg videregående skole.