Vinner av Gullepleprisen 2017 - Barbara Anna Zielonka

11.05.2017
Foto: Vidar Alfarsnes, Skolemagasinet
Foto: Vidar Alfarsnes, Skolemagasinet

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL, til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets Gulleplepris 2017 ble tildelt Barbara Anna Zielonka fra Nannestad vgs.


Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen.

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende 3 kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Årets Gulleplevinner legger stor vekt på pedagogisk bruk av IKT, gode lærer­/ elev relasjoner som styrker klasseromfelleskapet, variert og innovativ undervisning, blandet læring og prosjektbasert undervisning

Setter elevmedvirkning (og ansvar) og tverrfaglighet i fokus. Har tro på at mer elevstyrt undervisning fører til mer læring.Bruker innovative og stimulerende metoder i klasserom­Interessert i ressursutnyttelse og kunnskapsdeling.Siste prosjekt heter "Genius Hour": Elevene får velge hva de har lyst til å jobbe med/lære om , men det må gjøres på engelsk Elevene finner sine egne eksperter (de må bruke vennekrets, familiekrets, sosiale medier)­ elevene bruker Facebook og Twitter for å finne eksperter og lage eget nettverk. Elevene må lage gode problemstillinger. Elevene må opprette egen blogg\ digital dokumentasjon av hele prosjektet Elevene må presentere sluttprodukt­video og dele dette produktet med andre (deling på youtube/hjemmesider/blogger)

Årets vinner har tro på at bruk av Kompetanser for det 21. århundre (21st century skills) vil hjelpe elevene, og utnytte læring i sammenheng med den verden vi lever i. Hos årets vinner får elevene oppgaver som setter fokus på kreativitet, IKT kompetanser, innovasjon, borgerskap, kritisk tenking og problemløsning.

Vi er stolte over å kunne gi årets Gulleple til Barbara Anna Zielonka, Nannestad videregående skole

Foto: Vidar Alfarsnes, Skolemagasinet
Foto: Vidar Alfarsnes, Skolemagasinet