Vinner av Gullepleprisen 2018 - Ellen Egeland Flø

24.04.2018
Foto: Monica Torsetnes
Foto: Monica Torsetnes

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL, til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets pris gikk til Ellen Egeland Flø, Mailand videregående skole .  

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen.

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende 3 kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Årets Gulleplevinner har et stort engasjement for skaperverkstedaktiviteter. Hun brenner for å tilpasse opplæringen for alle elever, og har tro på at det praktiske aspektet ved skaperverskstedet skaper ekstra motivasjon for elever på alle nivåer når de får ta i bruk kreativiteten sin. Årets vinner er ildsjel og ansvarlig for skaperverkstedet på sin videregående skole. Skaperverkstedet skal gi mestringsfølelse, både til de som er veldig flinke og til de som sliter på mer teoretiske arenaer. Her kombineres teknologi, vitenskap og kunstferdigheter for å bygge ting. Skaperglede og innovasjon er i fokus. Siden åpningen av skaperverkstedet har årets Gulleplevinner blant annet gjennomført vannrakettbygging med måling av akselerasjon ved hjelp av micro:bit, robotkodekonkurranse, og hospitering fra ungdomsskoler i området der de har laget unyttige roboter i faget Utdanningsvalg.
Vinneren er igang med flere spennende prosjekter:
- Hun har laget opplegg for bruk på skolens yrkesfaglige linjer
- Hun holder på å lage en ukes sommerskole på skaperverkstedet (i samarbeid m Lørenskog kommune),
- Hun utvikler prosjekt Læring og Undring i Realfag. Prosjekt LUR er et pilotprosjekt der skolen tilbyr et realfaglig undervisningsopplegg for elever på 7.-10. trinn med høyt læringspotensial. Disse elevene får komme annen hver onsdag kl 12.00 - 16.00 til Mailand Skaperverksted, der de tar utgangspunkt i teoretiske realfag som programmering, matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori ved hjelp av bl.a. koding og modellering. Deltagerne vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design slik at de kan få utvikle sin kreativitet og dybdelære og får muligheten til å selv erfare realfag i praksis.

Årets gulleplevinner har lansert et tverrfaglig prosjekt med HO-linja og naturfag i VG1 der oppgaven blir å lage en modell av fordøyelsessystemet som gjerne kan pusles sammen eller males ved hjelp av 2d-modellering og laserkutter. Denne modellen skal igjen være del av et "undervisningsopplegg" elevene som er i praksis i barnehager eller barneskoler skal prøve ut der. Gulleplevinneren ønsker å dele oppleggene de utvikler på skaperverkstedet slik at alle som ønsker kan bruke dem. Hun deler dem via blogg, Facebook-gruppe, i artikler og på konferanser i inn- og utland. 


Vi er glade og stolte over å kunne gi årets Gulleple til: Ellen Egeland Flø, Mailand videregående skole.