Vinner av Gullepleprisen 2020 - Ståle Skagen og Geir Valøen

06.05.2020
Foto: Monica Torsetnes
Foto: Monica Torsetnes

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL, til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets pris gikk til Ståle Skagen og Geir Valøen fra Ila barnehage.  

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen.

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte.

Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende tre kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Prisen som vi deler ut i samarbeid med Kopinor, er på 50 000 kr.

Det var i år syv nominerte kandidater til prisen. Innenfor hvert kandidatur var det noen ganger nominert to personer. Alle kandidatene har på hver sin måte bidratt til å sette fokus på IKT i læring. Juryen syns det er gledelig å se så mange prosjekter på høyt faglig nivå som ligger til grunn for nominasjonene. Det minner oss om hvor viktig enkeltpersoners engasjement er for å drive en positiv utvikling frem. Juryen har etter en helhetlig vurdering samlet seg om en kandidat som årets vinner av Gullepleprisen.

Kandidaten viser en helhetlig pedagogisk tanke og har gjort en betydelig innsats for at digitale verktøy er blitt en nyttig og berikende del av en portefølje i barnehagene. Kandidaten knytter sammen teori og praksis. Samtidig som de er praksisnære har de på en god måte implementert rammeplanene i arbeidet. De har et tverrfaglig perspektiv og balanserer et etisk kompass der digital digital dømmekraft setter nødvendige rammer.Kandidaten har på en særdeles god måte evnet å kombinere uterommets muligheter for godt kreativt arbeid med pedagogiske virkemidler. I prosjektet "Det digitale uterom 2019" er barna som produsenter i fokus, deres undring kommer til til uttrykk ved tilrettelagt bruk av digitale verktøy i prosjektarbeid, og blir del av det øvrige pedagogiske arbeidet.Kandidaten har vært opptatt av å dele sin kunnskap, og har opptrådt som faglig engasjerte foredragsholdere på konferanser, i kommuner, i barnehager og i utdanningen. De har holdt foredrag for politikerne og enhetslederne i kommunene og ikke minst har de holdt foredrag i skolene og vist at prosjekter i barnehagene kan være en viktig inspirasjonskilde for pedagogisk arbeid i skolene.

Det er med stor glede Norsk Pedagogisk Dataforening tildeler Gullepleprisen for 2020 til Ståle Skagen og Geir Valøen fra Ila barnehage!

Årets jury bestod av: Bente Moen Kristiansen(Leder), Lars Johannes Liknes, Phillip Kaspersen, Hege Lunde, Øivind Stengrundet og Ole Christian Wold Haavik.