Vinner av Gullepleprisen 2021 - Espen Clausen

05.05.2021
Foto: Lars J Liknes
Foto: Lars J Liknes

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL - til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Årets pris gikk til Espen Clausen fra Grinde skule. 

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen.

Juryens begrunnelse

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende tre kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende lære- og rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Prisen som vi deler ut i samarbeid med Kopinor, er på 50 000 kr.

Det var i år tolv nominerte kandidater til prisen. Alle kandidatene har på hver sin måte bidratt til å sette fokus på IKT i læring. Juryen har etter en helhetlig vurdering samlet seg om en kandidat som årets vinner av Gullepleprisen. Avgjørelsen var enstemmig, men et jurymedlem måtte være avholdende.

  • Årets kandidat brenner for digitalisering i skolen, og spesielt alt som har med koding og programmering å gjøre.
  • Årets kandidat er en erfaren og engasjerende pedagog som står med føttene godt plantet både i klasserommet, sammen med elevene sine, og i arbeid med å utvikle læreres digitale kompetanse knyttet til nettopp koding og programmering. Han inspirerer, og har satt presedens for den jobben han har gjort.
  • Kandidaten var tidlig ute med sitt nybrottsarbeid og han har vært med på videreutviklingen. Hans kompetanse og hans vilje til å formidle og dele, har vært viktig og er fremdeles viktig.
  • I tillegg til å undervise på egen skole, deler kandidaten i utstrakt grad fra egen praksis og erfaringer. Det handler om solide, faglige innlegg, hvor han løfter fram og deler de gode eksemplene. Formidlingen er hele tiden knyttet til et pedagogisk perspektiv, det handler om at programmering er et verktøy for at elever skal lære matematikk, og også gjøres relevant for en rekke andre fagområder i skolen.
  • Kandidaten har utarbeidet både planer og opplegg for programmering, satt det i system og deler blant annet i egen blogg; "Espens klasserom", og gjennom en rekke foredrag. Ikke bare har han gjennom en årrekke vært en viktig pådriver for faglig utvikling, hans omtanke og interesse for kollegaer og elever gjør ham til et forbilde. Det er derfor mange kollegaer som samler seg om juryens beslutning i år, om å tildele Gullepleprisen 2021 til Espen Clausen.

Det er med stor glede Norsk Pedagogisk Dataforening tildeler Gullepleprisen for 2021 til Espen Clausen fra Grinde skule!

 
Årets jury bestod av: Bente Moen Kristiansen (leder), Phillip Kaspersen, Lars-Johannes Liknes, Hege Lunde, Øivind Stengrundet og Ole Christian Wold Haavik.