Vinner av Gullepleprisen 2022 - Terje Pedersen

30.09.2022
Foto: Espen E. Clausen
Foto: Espen E. Clausen

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL - til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Årets pris gikk til Terje Pedersen fra Rothaugen skole. 

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen.

Juryens begrunnelse

Årets vinner bruker sosiale medier på en forbilledlig og kreativ måte. Han bryter ned klasserommets vegger og grenser og inviterer omverdenen inn i elevenes digitale rom. Han går radikalt til verks, utfordrer elevene og inviterer inn eksperter på områder som skaper overskrifter i media, både Black lives matter-aktivister, Arne Treholt og dømte terrorister kan dukke opp via videolink i klasserommet.
Sammen med kolleger har kandidaten typisk fått tildelt rommet ingen ville ha på skolen, og skapt det om til et formidlingssted alle ønsker å være. De har bygget en spennende læringslab fylt med diverse teknologier, som podcast, 3d print, dataspill og VR, og knyttet prosjekter til pedagogiske opplegg i skolens læreplaner. Her settes elevenes læring i sentrum ved å utfordre dem, inspirere dem, og overraske dem - med en forbilledlig bruk av teknologi uansett fag og læringsmål.
Det er særlig ved bruk av VR at kandidaten har utmerket seg ved å skape spennende og engasjerende undervisningsopplegg. Vi er mange som har fått ta del i kandidatens engasjerende formidling, i blogger og andre kanaler, og ikke minst her på NKULs temadag som sist handlet om nettopp, VR.
Det er med stor glede Norsk Pedagogisk Dataforening tildeler Gullepleprisen for 2022 til:
Terje Pedersen, lærer ved Rothaugen skole i Bergen!

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende tre kriterier:
●Oppfyllelse av mål i gjeldende lære- og rammeplaner
●Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
●Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer
Prisen som vi deler ut i samarbeid med Kopinor, er på 50 000 kr.

Det var i år fjorten nominerte kandidater til prisen. Alle kandidatene har på hver sin måte bidratt til å sette fokus på IKT i læring. I år har vi merket oss flere kandidater som er gode formidlere av prosjektene de engasjerer seg i. Det er fantastisk å se engasjementet og interessen for å utvikle ideer, selv når budsjettene er trange og tiden ikke alltid strekker til. Det ble en god og interessant utveksling i juryen og vi kunne etter en helhetlig vurdering samle oss om en kandidat som årets vinner av Gullepleprisen. Avgjørelsen var enstemmig. 

Årets jury bestod av:  Bente Moen Kristiansen, Espen Clausen, Jørund Høie Skaug, Hege Lunde, Ilka Nagel og Tore Mydland.