Hedersprisen 2017

11.05.2017

Hedersprisen skal gå til noen som over tid har utmerket seg ved god pedagogisk bruk av IKT over mange år. Det ble delt ut en hederspris i 2017 og juryen har da valgt å dele ut denne prisen til Kjell Olav Leirvåg fra Karmøy kommune.

Kjell Olav Leirvåg har jobbet med IKT i skolen siden 1983 da han begynte som IKT rådgiver på Pedagogisk senter.

Han har blitt kalt Mr. SkoleIKT i sin kommune de siste 35 årene.

Det har vært en lang ferd som har gått fra EDB valgfag (programmering) på u­ngdomstrinnet via eget PC­ rom på alle skoler til PC'­er i hvert klasserom, utvikling av pedagogisk programvare, innføring av laptoper, digitale tavler i alle klasserom til innføring av iPad 1:1 på 12 skoler.

Denne ferden har ikke vært uten «kamp»: Stramme budsjettposter, motstand fra skolefolk på 80-­tallet, motstand mot bruk av bærbare laptoper i skolen fra sentralt hold i kommunen, men det fikk aldri årets hedersprisvinner til å gi opp.