Hedersprisen 2020

08.06.2020

Norsk Pedagogisk Dataforenings (NPed) hederspris for 2020 deles ut til Geir Sand Nilsen, for å ha samlet skole-Norge i Facebook-gruppa "Korona-dugnad for digitale lærere". Gjennom en bevisst strategisk tanke om et autonomt samfunn har han klart å skape en arena der titusenvis av norske lærere har kunnet diskutere, dele og utveksle digitale idéer til hvordan undervisningen kunne gjennomføres i en spesiell situasjon.

Hedersprisen deles i 2020 ut til en person som på en helt enestående måte, og med varig virkning, har forandret samarbeid og deling rundt digitale, pedagogiske ressurser i en krevende tid. 

Siden oppstarten har dette utviklet seg til et autonomt digitalt samfunn og fellesskap av og med pedagoger og ansatte som jobber med opplæring av barn og unge over hele landet. Geir og teamet har etablert viktige flerparts samarbeid med politikere, forvaltning og skoleledere, men også private aktører og leverandører av digitale tjenester for skole og opplæringen. et norsk skoleverk. Geir Sand Nilsen initierte og opprettet "Korona-dugnad for digitale lærere" 11. mars 2020 på facebook, en gruppe for å dele opplegg, tips og erfaringer rundt digital opplæring.

Geir og teamet har vist en usedvanlig stå-på vilje og engasjement for en helt unik digital delings-kultur og gjennom dette utviklet et nytt moderne digitalt pedagogisk nettsamfunn for IKT i undervisningen.

Det er derfor med glede at Geir Sand Nilsen i 2020 får Norsk Pedagogisk Dataforening sin Hederspris for arbeidet med sitt arbeid med Korona-dugnad gruppene. Prisen består av et kunstverk laget av Ronny Haugeland (https://no.wikipedia.org/wiki/Ronny_Haugeland).

Du kan se et videointervju med prisvinneren på NPeDs Facebook-side: https://www.facebook.com/nped.no

Bente Moen Kristiansen, Ole Christian Wold Haavik og Øivind Stengrundet, på vegne av NPeD, Norsk Pedagogisk Dataforening.