Hedersprisen 2023

10.05.2023

Norsk Pedagogisk Dataforenings (NPed) hederspris for 2023 deles ut til Morten Søby,  nestoren som siden 80-tallet har vært en internasjonal pådriver innen IKT i skoleverket og har dratt nye tanker til landet. Han har vært veldig opptatt av å utvikle digital kompetanse i skolen, særlig i perioden før og under Senter for IKT i utdanningen.
Årets Hederspris går til den nybakte pensjonisten, Morten Søby!


Morten Søby 

  • Regnes som den som introduserte begrepet digital kompetanse i norsk pedagogikk og utdanningspolitikk.

  • Har i over 25 år vært en sentralt plassert pådriver for mer IKT i skolen, først som leder av Forsknings- og kompetansenettverket ITU ved Universitetet i Oslo (1997 – 2010), senere som avdelingsdirektør i Senter for IKT i utdanningen (2010–2018) og til slutt seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet.
  • fikk stor påvirkning gjennom jobben han i mange år hadde som avdelingsdirektørleder i det nå nedlagte Senter IKT i utdanningen, et forvaltningsorgan som fra 2010 til 2018 hadde hovedansvaret for å gi skiftende regjeringer råd om bruk av data i skolen. 
  • Var med på å introdusere postmoderne tenkning i Norge gjennom tidsskriftet Nye profil på midten av 1980-tallet. På samme tid norsk pioner innen virtuell virkelighet.
  • Startet og var i mange år redaktør for tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy (2006-2015).
  • Importerer FAM champagne på fritiden.