Teachmeet NKUL 2015

15.05.2015

Også under årets NKUL sto NPeD som ansvarlige for Teachmeet, som ble arrangert onsdag kveld. Nok en gang viste formatet seg å fenge publikum, og det ble stormende jubel og stor suksess.

Under årets NKUL-konferanse arrangerte NPeD Teachmeet for tredje gang. Kort fortalt går en teachmeet ut på at lærere holder korte miniforedrag om et tema de er interessert i. De kan melde inn enten 2- eller 7-minutters innslag, og blir så tilfeldig trukket ut for å slippe til. Det ligger dermed i arrangementets natur at noen må gå skuffet hjem med uforrettet sak.

I år fikk vi bivåne hele 14 bidrag fra scenen, fordelt på 9 to-minuttere og 5 syv-minutter. Spennet i temaer var vidt, fra presentasjon av et konkret verktøy (som f.eks. "Ordkart" presentert av Mette Frydenberg Reinertsen), til mer generelle betraktninger rundt bruk av IKT i undervisningen (f.eks. Øystein Imsens fortelling rundt svigerfarens arbeidstegninger i Word og relevans for skolehverdagen). Stemningen i salen var veldig god, og vi må rette en takk til NKUL og sponsorene Moava og Canvas, for at arrangementet ble en stor suksess. Rundt 250 deltakere og publikum var enige om at dette må fortsette som en post på NKUL-programmet.

Moava filmet og streama live. Klikk under for opptak.

Fotogalleri