Vinner av Gullepleprisen 2023 - Mari Lura Elvedahl 

10.05.2023
Foto: Espen E. Clausen
Foto: Espen E. Clausen

Gullepleprisen deles ut hvert år på NKUL - til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Årets pris gikk til Mari Lura Elvedahl fra Sørbø skole. 

Her er juryens begrunnelse for prisutdelingen.

Juryens begrunnelse

I statuttene til Gullepleprisen heter det at den skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende tre kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende lære- og rammeplaner

  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte

  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Prisen som vi deler ut er på 20 000 kr.

Det var i år flere nominerte kandidater til prisen, med ulik bakgrunn og fra ulike skoleslag. Alle kandidatene har på hver sin måte bidratt til å sette fokus på IKT i læring. Juryen har etter en helhetlig vurdering samlet seg om en kandidat som årets vinner av Gullepleprisen. Avgjørelsen var enstemmig.

  • Følgende har blitt sagt om årets kandidat: "Målet hennes er å endre begynneropplæringen ved bruk av digitale hjelpemidler, samtidig som at undervisningen skal favne alle, uavhengig av nivå, og være et bidrag til en inkluderende skole".

  • Kandidaten er kjent for å være dyktig og nyskapende innenfor begynneropplæring.

  • Hun bruker en lekende tilnærming til digital skriving, der elevene får brukt kreativitet og fantasi til å bli gode skrivere, og dermed også gode lesere.

  • Elevene hennes får brukt sine kreative evner i multimedial produksjon og digital skriving. De 171 elevene hennes på 1. og 2. trinn har hittil dette skoleåret skrevet 4947 bøker på norsk og engelsk. Dette gir et snitt på 28 bøker per elev!

  • Årets kandidat deler villig sitt arbeid med alle som vil ha inspirasjon, på en rekke sosiale medier. Hun er leselærer og er for elever, kollegaer og, ikke minst, mange på nett, kjent under navnet BokstavMari.

Det er med stor glede Norsk Pedagogisk Dataforening tildeler Gullepleprisen for 2023 til lærer ved Sørbø skole i Sandnes, Mari Lura Elvedahl!

Årets jury bestod av:  Bente Moen Kristiansen, Espen Clausen, Phillip Kaspersen, Thomas Braut og Tore Mydland.