Tidligere TeachMeet

2013 arrangerade NPeD den första Teachmeeten under NKUL. Det var den alla första Teachmeeten i Norge! NPeD hade upplevt Teachmeeten på BETT i London och tagit konceptet till Norge.